Veel eigenaren van webshops zijn ontevreden over de software waarmee zij hun webshop kunnen beheren. Vaak missen zij functies die niet bij de software zijn inbegrepen of is het geen simpel systeem. Andere redenen zijn onder andere dat de software maandelijks veel geld kost en dat er weinig tot geen hulp wordt geboden bij door het bedrijf achter de software.