Het aantal banen in de detailhandel is flink gestegen door de opkomst van webshops. Nederlandse consumenten bestellen steeds meer online en daardoor groeit het aantal banen. De afgelopen 7 jaar is het aantal banen bij webshops gestegen van ruim 14.000 tot meer dan 35.000 banen. De komende jaren zal de werkgelegenheid nog veel meer groeien doordat meer mensen online bestellen en de komst van nieuwe webshops.